Habitatge unifamiliar 1900 | Sabadell

Habitatge
Següent projecte Anterior projecte

Memoria

Ubicació. Sabadell, Barcelona.

Data. 2015

Antecedents. Habitatge unifamiliar entre-mitgeres al centre de Sabadell, construït l’any 1900; amb ampliació posterior.

A la planta baixa hi ha greus problemes d’humitats.

L’habitatge no està en condicions per ser habitat; les cambres higièniques i la cuina no compleixen amb les exigències i la normativa actual. Incialment la propietatens demana l’anàlisi de la PB doncs al destinar dependències a un petit centre de fisioteràpia es perd espai per a la zona de dia de l’habitatge. Després de realitzar les primeres observacions, l’estudi indica que la distribució actual de la P1 impedirà el funcionament dels rols familiars, per tant també s’ha de sotmetre a un anàlisis per a una nova proposta.

Necessitats. Reforma integral de l’edifici. La planta baixa ha d’acollir una consulta de fisioteràpia i la zona de dia familiar. La planta primera ha d’acollir els dormitoris.

Proposta. L’escala que comunica la PB i P1  té un valor històric i estètic determinant en l’edifici. Es pren de referència aquest punt per a la divisió de la PB, previ a aquest espai es situa la consulta de fisioteràpia (despatx, consulta i bany adaptat). L’escala dóna la rebuda a la zona d’habitatge i dóna pas a la zona de dia familiar: una àmplia i diàfana zona de dia gràcies a l’eliminació de la façana posterior original, que permet que el jardí quedi totalment integrat a través d’uns grans finestrals.

A la P1 on hi havien dues estances es situen dos dormitoris i un bany accessible des de totes les habitacions. Per a què cap dormitori quedi sense ventilació i amb manca de llum es proposa la instal·lació d’una lluerna al sostre. L’antiga cambra higiènica d’aquesta planta passa a ser el vestidor del dormitori principal.

L’edifici compta amb un gran valor històric i estètic, al tractar-se d’una casa al centre de Sabadell datada l’any 1900 presenta molts elements singulars a respectar. L’actuació a seguir serà sempre la de respectar tots els elements originals que siguin possibles.

Tots els paviments i fusteries originals de l’habitatge s’han extret i s’han ubicat a les noves localitzacions. Hi havia patologies greus d’humitats, per aquesta raó s’han repicat els murs per facilitar la transpiració i s’han aixecat tots els paviments per tal de fer una llosa. Els paviments a causa d’aquestes patologies es trobaven en molt mal estat, no obstant, amb un treball minuciós s’han pogut re col·locar al mateix habitatge. S’han incorporat noves peces de paviment com la rasilla de Calaf i la tarima de fusta natural de roure per a completar la pèrdua de m2 de paviment original. També s’ha incorporat un model d’hidràulic hexagonal recuperat dels enderrocs d’un pis situat a Barcelona.

Col·laboradors.

Arquitecte estructural: Josep Mª Solà Puig-bo
Constructora: Rfor+
Fusteria: Bgv Mobles a mida
Pintura: David Calveras

Fotografies. Estudi Trestrastos.

Serveis

  • Projecte de reforma integral